കരിവെള്ളൂർ  പി. ജാനകിടീച്ചർ (സി.പി.ഐ.എം)
ആലക്കോട് അഡ്വ. മോളിക്കുട്ടി ബിനോയ് (സി.പി.ഐ.എം)
പയ്യാവൂർ  പി.കെ. സജിത (സി.പി.ഐ)
തില്ലങ്കേരി  ഫിലോമിന മഠത്തിനകം (സി.പി.ഐ.എം)
പന്ന്യന്നൂർ  ടി.ആർ. സുശീല (സി.പി.ഐ.എം)
കതിരൂർ  റംല ടി.ടി. (സി.പി.ഐ.എം)
പിണറായി പി. വിനീത (സി.പി.ഐ.എം)
വേങ്ങാട് ഗൗരി പി. (സി.പി.ഐ.എം)
ചെമ്പിലോട് കെ. ശോഭ (സി.പി.ഐ.എം)
കൂടാളി   കെ. മഹിജ (സി.പിഐ)
കുഞ്ഞിമംഗലം  ആർ. അജിത (സി.പി.ഐ.എം)
കടന്നപ്പള്ളി  പി.പി. ദിവ്യ (സി.പി.ഐ.എം)
കൊളച്ചേരി ഇ. ഗംഗാധരൻ (സി.പി.ഐ.എം)
നടുവിൽ  ബെന്നി കൊട്ടാരം (കോൺ.എസ്.)
ഉളിക്കൽ കെ.എൻ. ചന്ദ്രൻ (സി.എം.പി)
പേരാവൂർ  അജയൻ പായം (എൻ.സി.പി)
കോളയാട്  വി.കെ. സുരേഷ്ബാബു (സി.പിഐ)
പാട്യം കാരായി രാജൻ (സി.പി.ഐ.എം)
കൊളവല്ലൂർ  
മയ്യിൽ കെ.നാണു (സി.പി.ഐ.എം)
അഴീക്കോട്  കെ.പി. ജയബാലൻമാസ്റ്റർ (സ്വതന്ത്രൻ
കല്ല്യാശ്ശേരി പി.പി.ഷാജിർ (സി.പി.ഐ.എം)
ചെറുകുന്ന്   
പരിയാരം കെ.വി.സുമേഷ് (സി.പി.ഐ.എം)