ഡി.വൈ.എഫ്‌.ഐ പ്രവര്‍ത്തകനായ ചിറയ്‌ക്കല്‍ അരയമ്പത്തെ സ: ഒ.ടി. വിനിഷീനെ ഒരു സംഘം എന്‍.ഡി.എഫുകാര്‍ 2009 മാര്‍ച്ച് 14ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.