പാനൂരില്‍ 2009 മാര്‍ച്ച് 12ന് ആര്‍.എസ്‌.എസുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.