തിരുവങ്ങാട്‌ രക്തസാക്ഷി - 2008 ഡിസംബര്‍ 31ന് ആര്‍.എസ്‌.എസുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.