പുത്തൂര്‍ രക്തസാക്ഷി - 2008 മാര്‍ച്ച് ഏഴിന് ആര്‍.എസ്‌.എസുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.