കോടിയേരി രക്തസാക്ഷി.  ആര്‍ എസ്‌ എസുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി.