പാനൂരിലെ കണ്ണമ്പള്ളി എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നു എട്ടുവീട്ടില്‍ രാജുമാസ്റ്റര്‍. 1978 ഒക്‌ടോബര്‍ 26 ന്‌ സ്‌കൂളില്‍നിന്ന്‌ വരുന്ന വഴി ആര്‍.എസ്‌.എസുകാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊന്നു. പന്ന്യന്നൂരിലെ ധീരനായ ബഹുജനസംഘാടകനായിരുന്ന രാജുമാസ്റ്റര്‍ പാര്‍ടിയുടെ കിഴക്കേ ചമ്പാട്‌ ബ്രാഞ്ച്‌ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. കര്‍ഷക സംഘത്തിന്റെ വില്ലേജ്‌ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. കെ.പി.ടി.യുവിന്റെ സജീവപ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.