കൂനിച്ചേരി കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെയും കുഞ്ഞാതിയമ്മയുടേയും മകനായി 1922 ലാണ്‌ സ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ ജനിച്ചത്‌. 1970 സെപ്‌തംബര്‍ 11 ന്‌ ഒ.കെ യെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലീഗുകാര്‍ക്ക്‌ കിട്ടി. എ വി കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജാഥയുടെ പ്രചരാണാര്‍ത്ഥം എട്ടിക്കുളത്ത്‌ പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്ന ജാഥയെ സെപ്‌തംബര്‍ 11 ന്‌ ലീഗുകാര്‍ ആക്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ നടത്തിയ ജാഥയുടെ നേര്‍ക്കുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ സഖാവ്‌ ഒ.കെ ക്കും, മറ്റ്‌ സഖാക്കള്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സഖാവ്‌ ഒ.കെ 1970 സെപ്‌തംബര്‍ 14 ന്‌ രാവിലെ കണ്ണൂര്‍ അസ്‌പത്രിയില്‍ വച്ച്‌ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു.