കോട്ടയം താലൂക്കില്‍ മണത്തണയെന്ന്‌ പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ്‌ സ. നീലഞ്ചേരി നാരായണന്‍ നായര്‍ ജനിച്ചത്‌. 1942 ലെ ജനകീയയുദ്ധമുദ്രാവാക്യം നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ സഖാവിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രവര്‍ത്തനം വ്യകിതിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. സിഎസ്‌പിയില്‍ നിന്ന്‌ കമ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ടിയിലേക്ക്‌ വന്ന സഖാവ്‌ കര്‍ഷകപ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതില്‍ അതീവശ്രദ്ധ കാണിച്ചു. സഖാവ്‌ ഒളിവ്‌ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിന്‍ വച്ച്‌ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌താണ്‌ സേലം ജയിലിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുപോയത്‌. 1950 ഫെബ്രുവരി 11 ന്‌ നടന്ന ഭീകരമായ വെടിവയ്‌പ്പില്‍ സ. നീലഞ്ചേരി നാരായണന്‍ നായര്‍ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു.