കൊക്കാനിശ്ശേരിയിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലാണ്‌ ചിണ്ടപ്പൊതുവാള്‍ ജനിച്ചത്‌. കര്‍ഷകസംഘവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ടിയും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്‌ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പയ്യന്നൂര്‍ ഫാര്‍ക്കയില്‍ വളണ്ടിയര്‍ ട്രെയിനിങ്ങിന്‌ നേതൃത്വം നല്‍കി. കോറോം, ആലപ്പറമ്പ്‌, നെല്ലെടുപ്പുകളില്‍ പൊതുവാളും പങ്കുകൊണ്ടു. 1948ല്‍ മുനയന്‍ കുന്നില്‍ വച്ച്‌ കഴുത്തിന്‌ വെടിയേറ്റ്‌ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി.