1977 മാര്‍ച്ച്‌ 28 ന്‌ പാനൂരിനടുത്തുള്ള പാറാട്ടുവച്ച്‌ മൊട്ടമ്മല്‍ ബാലന്‍ വധിക്കപ്പെട്ടു. ബാലന്‍ പാര്‍ടിയുടെ ഊര്‍ജസ്വലനായ അനുഭാവിയായിരുന്നു. ഒരു സാമൂഹ്യദ്രോഹിയുടെ കുത്തേറ്റാണ്‌ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്‌.