1962 ജനുവരി നാലിനാണ്‌ സ. വി.എം കൃഷ്‌ണന്‍ രക്തസാക്ഷിയായത്‌. പാനൂര്‍ പ്രദേശത്ത്‌ രാഷ്‌ട്രീയ - സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളില്‍ ചലനം സൃഷ്‌ടിച്ചുകൊണ്ട്‌ ആദ്യമായി ചെങ്കൊടി ഉയര്‍ത്തിയ കരങ്ങളിലൊന്ന്‌ സഖാവിന്റെതായിരുന്നു. പാനൂര്‍ പ്രദേശത്ത്‌ സ്ഥിരം ഗുണ്ടായിസം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സംഘം കാപാലികര്‍ ഇരുട്ടിന്റെ മറവില്‍ പതിയിരുന്നാണ്‌ സഖാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നത്‌.